Determinanty vývoje ekonomiky České republiky v roce 2008

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Pellešová, Pavlína
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł opisuje wpływ podstawowych czynników rozwoju makroekonomicznych danych gospodarki Republiki Czeskiej w roku 2008. Czynnikiem, który prezentuje wywój gospodarki czeskiej jest czynnik vzrostu gospodarki, tzn. tempo vzrostu realnego PKB. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto jest sumą wskaźników obrazujących zmiany wydajności pracy, która była wielka i produktywnoćśi kapitału, która była mała. Głownym czynnikiem wzrostu gospodarki Republiki Czeskiej w roku 2008 staje się popyt konsumpcyjny i handel zagraniczny. Zpowolnieni wzrostu gospodarki pojawiło się w Republice Czeskiej w końcu roku 2008 i było spowodowane też kryzysem finansowym gospodarki świata, co miało negatywny wpływ na następny rozwój gospodarki Republiki Czeskiej w następnym okreśie.
The paper assesses influence of decisive determiners characterizing macroeconomic development of economy of the Czech Republic in 2008. The development of the Czech economy is presented by the index determining economic growth, i.e. speed of growth of a real product. Intensive sources more markedly participated in the reached growth; economic growth was the most sustained by growth of labour productivity, while contribution of capital productivity was under average. The main contributors to growth of the Czech economy of 2008 were net export and domiciliary consumption. By the end of 2008 the first symptoms of financial crisis became evident with the slowdown of economic growth of the world economy which negatively influenced the Czech economy in 2008 as revealed in following periods.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 335–346