Aktywności edukacyjne studentów kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Chodkowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aktywność człowieka stanowi ważny fundament w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące aktywności edukacyjnej studentów studiów pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie uczestnictwa w szkoleniach, organizacjach studenckich i w programie Erasmus+.
Human activity is an important base in his personal and professional development. The article presents the results of research on the educational activity of students of pedagogical studies at the University of Rzeszów in terms of participation in training, student organizations and the Erasmus + program.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , aktywność , motywacja , praktyka , doświadczenie , education , activity , motivation , practice , experience
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 183–188