Философия как софия. К постдисциплинарному знанию

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Левяш, Илья Я.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Autor rozważa stan kryzysowy wiedzy filozoficznej w drodze odpowiedzi na pytania: dlaczego filozofia stała się niepotrzebna i co należy zrobić, żeby wyprowadzić ją ze stanu kryzysowego? Odpowiedź na te pytania wymaga wyjaśnienia źródeł, istoty i następstw zarówno tradycyjnie znanego „blasku” filozofii w trakcie jej ewolucji, jak i nieuchwytnego i nie uświadomionego jeszcze zjawiska jej „nędzy”.
The author reflects the crisis situation of philosophical knowledge answering the following questions: why philosophy is no longer needed and what should be done to save it from this crisis? The answers require learning the sources, being and consequences of its traditionally known „shine” throughout its evolution as well as its subtle „poverty”.
Opis
Słowa kluczowe
kryzys filozofii , wiedza , współczesność , mądrość , кризис философии , знание , современность , мудрость , the crisis of philosophy , knowledge , contemporaneity , wisdom
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 47–62