The effect of varied fertilization on the yield and chemical composition of chickpea seed (Cicer arietinum L.)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Lykhochvor, Volodymyr
Pushchak, Volodymyr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
The researches results on the yield of the chickpea Pamyat (Cicer arietinum L.) in the conditions of sufficient humidity in the Western Forest-Steppe are presented in the article. Results showed that the mass of seeds produced by a single plant increased from 6.97 g on the control to 7.94 g when macro and micro fertilizers were applied, as well as the mass of 1,000 seeds grew from 267.0 g to 286.2 g, respectively. The highest yield of chickpea (3.09 t/ha) was observed when P40K60 + Intermag Legumes + MgSO4 were applied. The fertilizers also affected the amount of proteins in the seeds, which increased to 26.3%, while the amount of ashes decreased from 4.3% to 3.5%. However, the amount of fats and fibres remained stable.
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia polowego nad wpływem zróżnicowanego nawożenia na plon i skład chemiczny nasion ciecierzycy (Cicer arietinum L.) odmiany Pamyat. Badania prowadzono w latach 2016-2017 w warunkach lasostepu zachodniego, w Instytucie Rolnictwa Regionu Karpat, NAAS (Ukraina). Po zastosowaniu nawozów zawierających makro- i mikroskładniki, masa nasion z rośliny wzrosła z 6,97 g do 7,94 g, a masa 1000 nasion z 267,0 g do 286,2 g. Wykazano, że najwyższy plon nasion ciecierzycy (3,09 t ha) można uzyskać stosując P40K60 + Intermag + MgSO4. Pod wpływem tych nawozów zawartość białka ogółem w nasionach wzrosła z 22,5 do 26,3% s.m., zawartość popiołu zmniejszyła się z 4,3 do 3,5% s.m., natomiast zawartość tłuszczu i włókna pozostała stabilna.
Opis
Słowa kluczowe
chickpea , fertilizers , yield , structure , quality , ciecierzyca , nawożenie , plon , cechy morfologiczne roślin , skład chemiczny nasion
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019)