Vocal expression in early year education: a didactic experience with the students of University of Zaragoza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Nadal García, Icíar
López Casanova, Belén
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This project is about an educational intervention with the early year student teachers in the University of Zaragoza. Through the voice and songs we find tools to develop different learning in a global and interdisciplinary way. New strategies are established to develop competence for learning acquisition using active and collaborative methodologies and taking in account the diversity of the students. In the process of this study participate students trained to be Early year teachers and professors from different areas in the Education faculty of the University of Zaragoza (Spain). The song will be used to stimulate emotions, develop sensibility, memory and imagination. Our principal objective with the course „Musical expression development” will be to transmit the 3rd year students the importance of the voice and songs as a way of expression in the learning process through a global and interdisciplinary approach. The results show the students lack of music knowledge, the importance of a good material selection and the change on the participant attitudes when they understand this process, as a positive experience.
Artykuł ten prezentuje edukacyjny eksperyment zrealizowany ze studentami Uniwersytetu w Saragossie. Muzyka stanowi narzędzie do rozwijania różnych typów uczenia się w sposób ogólny i interdyscyplinarny. Biorąc pod uwagę różnorodność studentów, ustanowiono nowe strategie dla rozwijania umiejętności uczenia się, używając metodologii współpracy. W badaniu brali udział studenci kierunku edukacji wczesnoszkolnej oraz profesorowie różnych dziedzin edukacji, pracujący na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania). Muzyka została użyta, aby stymulować emocje, rozwinąć wrażliwość, pamięć i wyobraźnię. Głównym celem było uświadomienie studentom, jak ważne są głos i muzyka jako drogi ekspresji w procesie uczenia w ujęciu ogólnym i interdyscyplinarnym. Wyniki ukazują braki w wiedzy studentów w zakresie muzyki, a także przybliżają zmiany w podejściu uczestników do projektu, gdy zrozumieli, na czym on polega.
Opis
Słowa kluczowe
vocal expression , song , early year education , interdisciplinary , ekspresja wokalna , muzyka , edukacja wczesnoszkolna , interdyscyplinarność
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 292–299