Przemiennik częstotliwości jako nieliniowy odbiornik energii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bartman, Jacek
Sobczyński, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z pracą nieliniowych odbiorników energii. Określa, jakie odbiorniki uznaje się za nieliniowe, a jakie za liniowe. Jako przykład odbiornika nieliniowego pokazany jest przemiennik częstotliwości pracujący w układzie napędowym z regulowaną prędkością obrotową. Pokazano odkształcenia napięcia i prądu wywołane pracą napędu.
The work presents the issues associated with the functioning of non-linear receivers of the energy. It determines, what receivers are being regarded non-linear and which too linear. As the example of the non-linear receiver a inverter working in the driving system with the adjusted rotation speed is shown. Showing voltage and current distortion caused by the drive.
Opis
Słowa kluczowe
nieliniowe odbiorniki energii , przemiennik częstotliwości , non-linear energy loads , inverter
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 394–399