Ilościowa i jakościowa analiza równości w programach zwycięskich ugrupowań w wyborach do Sejmu RP w 2019 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Maj, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza obecności metawartości równość w programach tych komitetów wyborczych, które w rezultacie wyborów w 2019 roku wprowadziły przedstawicieli do Sejmu RP. Celem jest ustalenie stosunku tych ugrupowań do tytułowej wartości. Artykuł ma równoległy cel metodologiczny, którym jest wykazanie możliwości (i zarazem konieczności) badania wartości politycznych jednocześnie w sposób ilościowy i jakościowy. Określenie stosunku ugrupowania względem pewnych wartości ułatwia pozycjonowanie tego podmiotu w obrębie rodzin partyjnych czy istniejących ideologii, co jest istotne w analizie politologicznej. Teoretyczną podstawą artykułu jest kołowy model wartości, wspomagający analizę warstwy aksjologicznej w polityce.
The object of this article is to analyse the presence of the metavalue of equality in the agendas of the political parties that brought representatives to the Polish Parliament as a result of the 2019 elections. The aim is to determine the attitude of these groupings towards equality. The article has a parallel methodological aim, which is to demonstrate the possibility (and, at the same time, the necessity) of studying political values both quantitatively and qualitatively. This seems important in political science analysis, as establishing the attitudes of a given party towards values facilitates the positioning of that entity within party families or existing ideologies. The theoretical basis of the article is the circular metavalue model, supporting the analysis of the axiological layer in politics.
Opis
Słowa kluczowe
równość , nierówność , wybory do Sejmu RP 2019 , lewica , prawica , equality , inequality , 2019 elections to the Sejm of the Republic of Poland , left , right
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(20)/2022, s. 210–220