Regionalne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Wojnar, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono klasyfikację województw Polski ze względu na stopień wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Wykorzystano w tym celu metodę wielowymiarowej analizy statystycznej pozwalającą opisać zjawisko złożone za pomocą jednej liczby, tzw. zmiennej syntetycznej. W obrębie uporządkowanego zbioru województw wydzielono podzbiory obiektów podobnych. Okresem badawczym jest rok 2010. W badaniach uwzględniono 15 cech diagnostycznych.
The paper presents classification of Polish provinces taking into account the development of information and communication technologies in companies. The basis for the selected data was taken from the Central Statistical Office of Poland [GUS] for 2010. The taxonomic and synthetic development method of measurement were used for the linear classification of objects due to the proposed diagnostic features. The recognition of the varied levels of communication technologies of provinces, their classification and grouping into clusters were possible as a result of the aforementioned analysis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 181–190