Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Bień-Węgłowska, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi recenzję monografii „Współczesne problemy wykroczeń”. Recenzowana publikacja jest przykładem tego, że prawo wykroczeń poprzez swoje oddziaływanie na różne sfery życia społecznego i związki z innymi gałęziami prawa przysparza wiele problemów interpretacyjnych oraz trudności w jego praktycznym stosowaniu.
This study reviews the monograph: “Contemporary problems of offenses”. The revised publication is an example of the fact that the law of offenses, through its impact on various spheres of social life and relationships with other branches of law, causes many interpretation problems and difficulties in its practical application.
Opis
Słowa kluczowe
recenzja , monografia , współczesne problemy , prawo wykroczeń , eview , monograph , contemporary problems , law of offenses
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 321–331