Process of inventions creation management

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Mizla, Martin
Pešáková, Petra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podstawą nowoczesnych koncepcji menedżerskich jest podejście procesowe. Jednakże mało firm wykorzystuje innowacje zarządcze oraz innowacje procesowe, które są związane z podejściem procesowym. Fazę powstania nowych inwencji, z którą największy problem ma sektor MSP reprezentują procesy związane z wyłapywaniem ewidencją oraz transformacją innowacyjnych impulsów. W związku z tym uwagę należy skupiać już na pierwszej fazie procesu powstania nowych inwencji w celu zwiększenia wykorzystania potencjału innowacyjnego, co w konsekwencji prowadzi do sukcesu innowacji. Celem badania przedstawionego w niniejszym artykule było zaprezentowanie monitoringu procesu dynamiki powstawania inwencji w formie projektu modelu przyczynowo-skutkowego dla sektora MSP.
The new managerial conceptions are based on the process approach, but only a few enterprises is trying to use the management innovation and related process innovation. The process of inventions creation phase is represented by processes connected with impulses capture, recording, evidence and transformation, with which have small and medium sized enterprises bigger or smaller problems. Therefore is not needed to forget that their attention should be centred on the primary phase of the innovation process. These enterprises could have better possibilities to use their innovation potential on the creation of new inventions and so gain higher possibilities on more successful innovation implementation. The research published in this article was realised for the purpose the process of inventions creation system dynamics monitoring in form of the causal model proposal for small and medium sized enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 5–14