Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w regionie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kasprzyk, Beata
Wojnar, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem pomiaru nierównomierności dochodowych jest ważnym zagadnieniem. Przedstawiono teoretyczne aspekty dotyczące podstawowych miar nierówności dochodowych określających odstępstwo od rozkładu egalitarnego dochodów, przedstawiono ich własności i sposób zastosowania. Praca dotyczy także analizy ilościowej nierównomierności dochodowych w gospodarstwach domowych. Na podstawie danych empirycznych dotyczących dochodów rozporządzalnych badanej próby losowej gospodarstw na Podkarpaciu określono stopień nierówności dochodowych ogółem i dodatkowo w grupach gospodarstw sklasyfikowanych według wykształcenia głowy gospodarstwa. Analiza porównawcza według różnych miar nierówności wskazała, iż nierówności dochodowe wzrastają wraz ze wzrostem wykształcenia. Poziom nierównomierności zmienia zasadniczo także metodyka ważenia dochodów (uwzględniająca skład społeczno-demograficzny gospodarstwa).
The aim of his paper is quantitative analysis of income inequalities in households. In the article main measures of inequality of income distribution are described. The properties and application of these measures are presented. The aim of the paper was to investigate how some methodological assumptions (the weighting of observations) and the level of education influence the measurement of inequality. The empirical verification of those aasumptions was performed using data from households budget surveys for Podkarpacie region in 2008. The level of inequality was measured mainly by Gini ratio and Theil index. The results of researches indicate that a rise of education level affects in growth of general level of inequality. The results of the measures are depended of the method of the measurement of income.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 476–485