Środki komunikacji wizualnej i infografiki w edukacji, biznesie i innych obszarach życia społecznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Iskierka, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule opisano rolę środków komunikacji wizualnej oraz infografik w różnych obszarach życia społecznego. Zwrócono uwagę na istotę infografik, które wykorzystują połączenie wzornictwa graficznego z danymi. Przedstawiono wybrane programy do efektywnego tworzenia infografik i elementów systemu identyfikacji wizualnej firmy.
The role of visual communication and infographics in different areas of social life is considered. The essence of infographics which uses a combination of graphic design and data is described. The selected software to efficiently create infographics and visual elements of the system for the corporate identity is presented.
Opis
Słowa kluczowe
infografika , grafika , wizualizacja , infographics , graphics , visualization
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 138–147