Podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej człowieka a wartość kapitału ludzkiego w organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Adamska-Chudzińska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęta została podjęła próba wykazania, że nowy sposób postrzegania roli człowieka w efektywnym realizowaniu celów strategicznych organizacji skłania do zwrócenia baczniejszej uwagi na psychospołeczne aspekty zasobów tkwiących w pracownikach. Zawarte w strukturze osobowości psychospołeczne mechanizmy działania człowieka decydują bowiem o jakości i poziomie wykonania czynności pracy. Z uwagi na ich regulacyjną funkcję wobec pozostałych parametrów aktywności pracownika istotnie wpływają one na proces wartościowania i spożytkowania kapitału ludzkiego w organizacji. Autorka definiuje pojęcie „sprawność zawodowa” jako poszerzone o silne zaakcentowanie predyspozycji osobowościowych ujęcie możliwości zawodowych. Omawia podmiotowe wyznaczniki sprawności zawodowej w kontekście wzrostu wartości kapitału ludzkiego w organizacji.
The article tries to demonstrate that this new way of seeing human’s role in effective realization of organization strategic goals induces us to take notice of psychosocial aspects of resources owned by the employees. Psychosocial mechanisms of human actions contained in his personality structure determine quality and standard of work. As they have regulating functions they influence process of valuation and utilization of human resource in organization. The author defines concept of occupational efficiency as human occupational capabilities plus strong acceptation of individualistic predispositions. She discusses subjective determinants of occupational efficiency in context of human capital appreciation in organization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 423–432