POJĘCIA PRZESTĘPSTWA STALKINGU (UPORCZYWEGO NĘKANIA)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-04-23
Autorzy
Teleszewska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia, w jaki sposób kwestia uporczywego nękania została rozwiązana w polskim prawie karnym. Zaprezentowany został katalog działań, jakich dopuścił się sprawca uporczywego nękania względem swoich ofiar. Ukazano także wpływ tego działania na życie ofiary (zarówno w sferze emocjonalnej, jak i psychicznej). W artykule poruszona została również kwestia odpowiedzialności karnej sprawcy nękającego uporczywie swoją ofiarę.
Opis
Słowa kluczowe
stalking, uporczywe nękanie, przestępstwo
Cytowanie