Projektowanie i zastosowanie aplikacji mobilnej MyCollection za pomocą dostępnych narzędzi programistycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kwiatkowski, Bogdan
Binkowski, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procesu projektowania aplikacji mobilnych przeznaczonych dla systemu operacyjnego Android oraz stworzenie takiej aplikacji mobilnej mającej za zadanie łatwe gromadzenie informacji ważnych dla danego użytkownika, dzielenie ich na własne kategorie oraz udostępnianie ich znajomym. Projekt został zrealizowany za pomocą środowiska programistycznego Android Studio.
Aim of this article was to create mobile application, which gives user a possibility to collect for example his favorite book titles, films or visited places. Application allows to add photos and contents that are connected with them. For this propose was used technologies like: Android Studio, PHP and MySQL.
Opis
Słowa kluczowe
aplikacja mobilna , Android , MySql , PHP , Mobile application
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 358–364