Implementacja Strategii Lizbońskiej w polskim systemie inwestowania w kapitał ludzki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Kowalska, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
System edukacji finansowej jest jednym z najważniejszych warunków wiedzy – gospodarka oparta. Artykuł jest szansą na opinię o adaptacji Strategii Lizbony w polskim systemie inwestycji kapitału ludzkiego.
The system of finance education is one of the most important condition the knowledge – based economy. The article is a chance of opinion about adaptation Lizbona’s Strategy in Polish system of human capital investment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 209-216