Contractual interpretation in Brazil under the light of the 2019 Economic Freedom Act

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Arnt Ramos, André Luiz
Catalan, Marcos
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The following article scrutinizes innovations brought by the Brazilian Economic Freedom Act to Art. 113 of the Brazilian Civil Code. Departing from a literature review, it outlines several aspects of these innovations, while underlining the principles of contract law – more particularly, private autonomy and the social function of contract. In its concluding remarks, the survey sets forth a call for debate on some pressing issues concerning Brazilian Private Law under the light of the Economic Freedom Act.
Niniejszy artykuł analizuje innowacje wprowadzone przez brazylijską ustawę o wolności gospodarczej do art. 113 brazylijskiego Kodeksu cywilnego. Wychodząc od przeglądu literatury, zarysowuje kilka aspektów tych innowacji, podkreślając jednocześnie zasady prawa umów – w szczególności autonomię prywatną i społeczną funkcję umowy. W uwagach końcowych wzywa do debaty nad niektórymi palącymi kwestiami dotyczącymi brazylijskiego prawa prywatnego w świetle ustawy o wolności gospodarczej.
Opis
Słowa kluczowe
contractual interpretation , Economic Freedom Act , principles of Contract Law , wykładnia umowna , ustawa o wolności gospodarczej , zasady prawa umów
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (39) 2022, s. 19-33