Тенденции развития современного мирового образовательного пространства

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Ткач, Тамара
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Edukacja wprowadzana w nowych warunkach historycznych musi podlegać ocenie. Ponadto wymagana jest szczegółowa analiza jej znaczenia i roli w społeczeństwie. Globalne środowisko edukacyjne tworzą krajowe systemy edukacyjne różnych typów i szczebli.
Entering the new historical conditions, education is always reviewing its position and role in society. Global educational environment brings together national educational systems of different types and levels.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 68–74