Digital Works jako narzędzie wspomagające kształcenie inżynierów informatyki w zakresie symulacji cyfrowych układów logicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Gauda, Konrad
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszone są zagadnienia związane z miejscem i rolą architektury komputerów w procesie kształcenia informatycznego studentów. W dalszej części ukazane są przykładowe możliwości wykorzystywania aplikacji Digital Works w zakresie projektowania, budowy i symulacji cyfrowych układów sekwencyjnych.
The article discusses the place and role of computer architecture in the process of IT education of students. In addition, examples of the possibilities of using Digital Works applications in the field of design, construction and simulation of digital sequential circuits are shown.
Opis
Słowa kluczowe
architektura komputerów , proces kształcenia , informatyka , Digital Works , computer architecture , education process , computer science , Digital Works application
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 251–256