Katalog archiwum ks. Janusza Ihnatowicza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12-03
Autorzy
Jakubowska-Ożóg, Alicja
Ożóg, Zenon
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Katalog archiwum ks. Janusza A. Ihnatowicza to ósma publikacja w serii wydawniczej „Z Archiwum Pisarza”, którą redaguje Jolanta Pasterska w ramach działalności Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Książka jest rodzajem przewodnika po materiałach zdeponowanych przez ks. Janusza Ihnatowicza w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego, zawiera opracowaną bardzo szczegółowo biografię pisarza oraz opis jego kontaktów ze środowiskiem rzeszowskich literaturoznawców, a także historię edycji jego poetyckich zbiorów w serii wydawniczej Biblioteka "Frazy".
Opis
Słowa kluczowe
literatura polska na emigracji , grupa Kontynenty , Janusz Ihnatowicz , biografia
Cytowanie