Badanie struktury skrzydła motyla przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego w kształceniu studentów kierunku inżynierii materiałowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Krzemiński, Piotr
Prach, Piotr
Jedziniak, Karolina
Kilman, Klaudia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki obrazowania struktury skrzydła motyla wraz z wymiarowaniem jego struktury w skali mikrometrycznej na skaningowym mikroskopie elektronowym.
The article presents results of butterfly wing structure imaging complete with measuring dimensions of said structures on scanning electron microscope.
Opis
Słowa kluczowe
skaningowy mikroskop elektronowy , wymiarowanie struktur mikrometrycznych , scanning electron microscope , dimensioning of micrometric , structures
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 257–261