W kierunku cyfrowej Europy – współpraca i koordynacja przy realizacji celów cyfrowej administracji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Piotrowska, Aldona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień dotyczących relacji zachodzących między procesem cyfryzacji administracji publicznej i współpracy administracyjnej oraz dylematy związane z poszukiwaniem nowego instrumentarium potrzebnego administracji do efektywnego administrowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, gospodarczej i technologicznej. Wielopłaszczyznowa współpraca między różnymi aktorami życia społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) pozwala na zmianę klasycznego pojmowania roli administracji. Pandemia COVID-19 miała wpływ na ucyfrowienie administracji, to zaś wymusiło szczególną współpracę między różnymi organami administracji. Cyfrowa administracja stara się być rozwiązaniem dla globalnych, europejskich i krajowych problemów związanych z kryzysem pandemicznym.
The aim of the article is to analyze selected issues concerning the relations occurring between the process of digitization of public administration and administrative cooperation, as well as dilemmas related to the search for a new instrumentarium needed by the administration for effective administration in the dynamically changing social, economic and technological reality. The multifaceted cooperation between different actors of social life with the use of information and communication technologies (ICT) allows to change the classical understanding of the role of administration. Pandemic had an impact on the digitalisation of administration, which in turn forced a special cooperation between different administrative bodies. Digital government seeks to be a solution to global, European and national problems related to the pandemic crisis.
Opis
Słowa kluczowe
Jednolity Rynek Cyfrowy , elektroniczna administracja , współpraca administracyjna , koordynacja , cyfryzacja , pandemia , wzmocniona współpraca , Digital Single Market , e-government , administrative cooperation , coordination , digitization , pandemic , cooperative compliance
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 276–292