Formy edukacji ekologicznej w informacji turystycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na wybranych przykładach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Smoleńska, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Artykuł przedstawia formy edukacji ekologicznej świadczone w zagrodach edukacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach edukacji leśnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W szczególności opiera się na przykładzie szkoły leśnej ‘Barbarka’, jako jednego z wiodących ośrodków ekoturystycznych i dydaktyczno-naukowych w otoczeniu lasów i obszarów chronionych miasta Torunia, współpracującego z wieloma podmiotami z obszaru nauki i edukacji. Zaprezentowano także krótkie studia przypadków, dobrych przykładów i praktyk w wybranych obiektach.
This article presents data on natural protected areas in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship as well as forms of ecological education (ecoeducation) provided in educational farms, agritourism farm and forest education centers in this area. In particular, it is based on the example of the “Forest school Barbarka”, as one of the leading ecotourism centers surrounded by forests and protected areas near the city of Toruń.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja ekologiczna , edukacja leśna , ekoturystyka , turystyka wiejska , zrównoważony rozwój , ecological education , ecotourism farms , forest education , rural tourism , sustainable development
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), s. 57–64