Wolność a zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Mamiński, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienie dotyczące istoty wolności prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości jej zakazania. Niniejsza praca ukazuje konstytucyjne podstawy wolności prowadzenia działalności gospodarczej, wskazując przy tym, czym naprawdę jest działalność gospodarcza i w jaki sposób, a także na jakiej podstawie jej prowadzenie może zostać ograniczone. Autor skupia uwagę przede wszystkim na celowości wszelkich ograniczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, analizując przy tym zagadnienie na podstawie poszczególnych gałęzi prawa.
The article seeks to highlight the issue of the essence of freedom to conduct a business and the possibility of its prohibition. This work presents the constitutional basis for freedom of establishment, indicating what economic activity idea actually is. It also points out how and on what basis it can be limited. The author focuses foremost on the purpose of any business restriction while analyzing the issue based on individual legal sectors.
Opis
Słowa kluczowe
wolność , zakaz , ograniczenia , działalność gospodarcza , freedom , prohibition , restrictions , economic activity
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(19)/2021, s. 109–116