Instytucje wspomagające kapitał ludzki w Polsce – ujęcie historyczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Gugnin, Aleksander
Pliszka, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem wystąpienia jest ukazanie roli instytucji oddziałującej na kształtowanie kapitału ludzkiego. Zaczerpnięte zostały dane sięgające do XVI wieku w celu pokazania drogi, jaką między innymi społeczność polska przeszła w kształtowaniu instytucjonalnego kreowania zasobu ludzkiego. W kształtowaniu pokoleń brały udział rodziny, Kościół, szkoły i uniwersytety. Proces przygotowania młodych ludzi do pełnienia funkcji w społeczeństwie jest coraz bardziej złożony, ale i wymagający, stąd również instytucje muszą nadążać w służeniu potrzebom kształcenia kompetentnych kadr dla postępującej gospodarki rynkowej.
The aim of the study is to point out the role of institutions that influence creation of human capital. There are described some data that come even from 16 th century to show the way that among others Polish society came in shaping institutional order for creating human resources. Families, church, schools and universities participated in the process of shaping generations. The process of preparation of young people to fulfill their functions in society is more and more complicated and simultaneously challenging. That is why also the institutions have to keep up in meeting needs of education of qualified human resources for market economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 188-196