Innovativeness of Podkarpackie District on the Background of European Union

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Lewandowska, Anna
Pater, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The main aim of this article is to explore the degree of innovativeness of Podkarpackie district on the background of the rest of Polish districts, areas of European Union and factors that determine this position. All scientific work that has been conducted during realization of the abovementioned goal, have been divided into two parts. In the frame of the first part, the analysis of the secondary-core materials have been conducted, that refer to the topic of innovation. The second part of the research contained the analysis of the statistical data from Eurostat on the selected sights of innovativeness, that have been possible from the NUTS-2 classification perspective, coherent with Polish district nomenclature. During the works on the first part of the analysis there were 18 indicators selected with the focus on a different level of the innovativeness. For the analysis the dataset of 225 regions of EU have been used, available from the innovation perspective. The analysis was made for the data from 2000–2010, although the availability of the data have been different for different indicators.
Celem artykułu jest zbadanie stopnia innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej i czynników warunkujących tę pozycję. Prace badawcze, które podjęto w związku z realizacją założonego celu badania zostały podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu badania przeprowadzona została analiza wtórnych materiałów źródłowych dotyczących zakresu problematyki innowacyjności. Drugi etap badania obejmował analizę danych statystycznych, pochodzących z baz Eurostat nt. poszczególnych aspektów innowacyjności, co umożliwiło dokonanie klasyfikacji regionów poziomu NUTS-2, odpowiadającym polskim województwom. Do analizy przyjęto 225 regionów UE, dla których dane nt. innowacyjności były dostępne. W analizie przyjęto dane dla lat 2000–2010. W pierwszym etapie prac wyodrębniono 18 wskaźników świadczących o różnych aspektach innowacyjności. Dobór wskaźników był podyktowany ich dostępnością na poziomie NUTS-2 oraz porównywalnością wyników z tymi dla innych regionów UE. Przyjęte do analizy wskaźniki innowacyjności zostały ustalone według zharmonizowanej metodologii dla Unii Europejskiej – Regional Innovation Scoreboard.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 299–306