Realizacja 16 obrazów na zamówienie The Polish Catholic Mission in Swindon (Anglia) do miejscowego kościoła pw. Św. Jana Pawła II

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Boruta, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Obraz „Jan Paweł II - Pentecoste" został umieszczony w ołtarzu głównym nowo wybudowanego kościoła i stał się istotnym elementem jednoczącym wspólnotę religijną, nadając jej symboliczny wyraz i budując jej nową tożsamość. Sprzyja temu jego nowa ikonografia, która jest oryginalnym osiągnieciem autora na tle współczesnej sztuki figuratywnej. Jest tu nawiązanie do pogrzebu Jana Pawła II i jednocześnie do ikonografii Zesłania Ducha Św.(„Pentecoste"). Oprócz namalowania obrazów do ołtarza głównego i do bocznego retabulum Boruta namalował 14 stacji Drogi Krzyżowej, które od strony artystycznej są redefinicją tradycyjnej ikonografii Via Crucis, a poprzez wąskie kadrowanie, nadana im została współczesna ekspresja niczym z kadrów filmowych. Tadeusz Boruta wykonał także projekty plastycznej aranżacji całej przestrzeni kościoła i poszczególnych elementów (nastawy ołtarzowej, mensy, ambony, nastawy ołtarzowej, katedry, chrzcielnicy, ławek, posadzki, kolorystyki wnętrza), co nadało całościowy wygląd tego miejsca wspólnoty, a tym samym jest to dzieło całościowe autora. To monumentalne dzieło ma bardzo duży obszar oddziaływania, gdyż powstało dla ponad 10tysięcznej wspólnoty katolików, głównie polskiego pochodzenia mieszkających w 200tysięcznym przemysłowym mieście Swindon w Anglii. The Polish Catholic Mission in Swindon pełni też funkcje kulturalne, gromadząc społeczność Polonii z całej Wielkiej Brytanii na różnego rodzaju imprezach kulturalnych (koncerty, sympozja, wykłady). Mimo, że wspólnota katolików mieszkających w Swindon należy do największych w Anglii to dotąd nie miała ona własnego kościoła (liturgia sprawowana była w sali Domu Polskiego). Stąd olbrzymi wysiłek miejscowej społeczności by uzyskać i wyposażyć świątynię. Na zestaw obrazów składa się: 1. „Św. Jan Paweł II - Pentecoste", wym. 300x200 cm, obraz olejny na płótnie, 2018r.; 2. „Najświętsze Serce Pana Jezusa”, wym. 120x80 cm, olej na płótnie, 2018r.; „Via Crucis" 3. 14 obrazów o wymiarach 55x55 cm, obrazy olejne na płytach MDF, 2020r.
Opis
Słowa kluczowe
malarstwo sakralne , Jan Paweł II , Droga Krzyżowa , Ikonografia , Kościół , religia
Cytowanie