Global Regionalization as a Way to Counteraction the Global Financial Threats

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Reutov, Victor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is focused on global regionalization as one of the most important development trends of the modern world. It presents levels of global regionalization processes and their influence on possible changes in the world (macro, meso, microlevels). The paper seeks to study the regional aspects of the post-bipolar world and shows modern form of international and regional economical integration. At the same time, the attention turned to possible directions for a country to counteract the global financial threats by means of regionalization.
Artykuł koncentruje się na globalnej regionalizacji jako jednym z najważniejszych trendów rozwoju współczesnego świata. Przedstawia on poziom globalnych procesów regionalizacji i ich wpływ na ewentualne zmiany w świecie (makro-, mezo- i mikropoziomów). Artykuł ma na celu zbadanie aspektów regionalnych podwubiegunowego świata i pokazuje nowoczesną formę międzynarodowej i regionalnej integracji ekonomicznej. Jednocześnie zwrócono uwagę na możliwe, poprzez regionalizację, dla kraju kierunki na przeciwdziałanie globalnym zagrożeniom finansowym.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 56–66