Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Puchalska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zaangaowanie swojego kapitału w bezpośrednie inwestycje zagraniczne wywołane jest konkretnymi przyczynami, które są indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia dla podjęcia inwestycji jest miejsce jej lokalizacji. Wartość wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które napłynęły do województwa podkarpackiego do 2005 roku, osiągnęła poziom 2 726,6 mln USD. Natomiast w samym 2005 roku zainwestowano na Podkarpaciu 306,2 mln USD. Udział regionu w napływie kapitału zagranicznego do Polski kształtuje się na poziomie ok. 3%. Jest on mniejszy niż udział regionu w liczbie ludności kraju (5,5%) oraz w tworzeniu produktu krajowego brutto (4%).
Involvement of capital in foreign direct investment is possible for a variety of reasons that are examined individually in every firm. Hence, an investment outlay and localization plays a key role. Since 2005, the value of foreign direct investments addressed to Podkarpackie Voivodeship gained 2 726,6 mln USD. In 2005, it amounted 306,2 mln. The overall participation of this region in attracting foreign portfolio investors to invest in Poland is about 3%. It is lower than its participation in the country’s population (15,5%) and in creating GDP (4%).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 308-317