Media relations

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Kuca, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ramach artykułu poddano analizie zasady profesjonalnego prowadzennia polityki media relations w obszarze komunikowania politycznego. Punktem wyjścia było przekonanie, że znajomość zasad prowadzenia relacji z mediami i posiadanie kompetencji medialnych jest we współczesnym świecie niezbędne dla aktorów politycznych, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnokrajowym. W tekście przedstawiono zasady prowadzenia działań media relations i podstawowe narzędzia przydatne w komunikowaniu organizacji z dziennikarzami.
Opis
Słowa kluczowe
media relations , public relations
Cytowanie
P. Kuca, Media relations [w:] P. Kuca, W. Furman (red.), Komunikowanie polityczne w teorii i praktyce, Rzeszów 2023, s. 89-96.