Vietnam Asset Management Company as a tool for improving asset quality of Vietnamese banks

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kozak, Sylwester
Hoang, Anh Thi Mai
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na zbadaniu zakresu odpowiedzialności i skuteczności Wietnamskiej Agencji Zarządzania Aktywami (VAMC), która została ustanowiona w celu poprawy jakości aktywów banków wietnamskich. Na podstawie danych VAMC i Narodowego Banku Wietnamu (SBV) wykazano, że VAMC w znaczący sposób przyczyniła się do zmniejszenia wskaźnika kredytów nieregularnych i likwidacji złych długów instytucji kredytowych. W wyniku działań VAMC wskaźnik NPL dla sektora bankowego obniżył się poniżej 3% w 2015 roku, tj. docelowego limitu ustalonego przez SBV. Jednakże restrukturyzacja długów nie jest efektywnie prowadzona, gdyż wierzytelności przeterminowane są tylko tymczasowo przekazywane z banków do VAMC. VAMC odzyskuje średnio poniżej 10% tych wierzytelności, co zmusza banki do samodzielnego zarządzania kredytami nieregularnymi. Świadczy to o tym, że rzeczywista jakość aktywów sektora bankowego w Wietnamie nie została w całości udoskonalona przez sprzedaż złych długów do VAMC.
Opis
Słowa kluczowe
Wietnamska Agencja Zarządzania Aktywami , kredyty nieregularne , banki komercyjne
Cytowanie
Przedsiębiorstwo i region z. 9/2017, s. 142–153