Fenomen uniwersalności w twórczości Iwana Franki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kovalchuk, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy fenomenu uniwersalności w twórczości Iwana Franki w zakresie folklorystyki. Przeanalizowano także główne kierunki badań Iwana Franki w dziedzinie etnografii. Został również scharakteryzowany uniwersalny charakter jego dzieła w badaniach w obrębie krytyki literackiej. Ważne miejsce w dorobku twórczym I. Franki zajmują także badania ukraińskiej idei narodowej.
The article analyzes the universal phenomenon of Ivan Franko's creative heritage through the analysis of his works in folklore studies. Main directions of his scientific research in ethnography are also given considerable attention. Examples of criticism in different areas of literature are presented in order to characterise another side of the universal character of his creative heritage. Ivan Franko's creative heritage played an important role in the developmen of the concept of Ukrainian nation.
Opis
Słowa kluczowe
etnografia , folklorystyka , Iwan Franko , krytyka literacka , ukraińska idea narodowa , uniwersalizm , Universality , creative heritage , litеral critics , ethnography , folklore studies , Ukrainian national idea
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 194–204