Innowacyjność fundamentalnym warunkiem przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy. Porównania międzynarodowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dowodzi się, że upowszechnianie współcześnie przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy, tworzy szansę na przekształcanie środowiska i polepszanie jakości życia w różnych sferach bytu ludzkiego. Za podstawę wnioskowania o przedsiębiorczości jednostek, zespołów, organizacji i społeczności, krajów i regionów Unii Europejskiej, przyjęto wyniki stosowanych od 2001 r. miar innowacyjności w ramach "European Innovation Scoreboard i Key Figures of Science, Technology and Innovation".
The article provides evidence that current promotion of entrepreneurship, which is generally based on knowledge, creates an opportunity to rebuild the environment and improve the quality of life in various spheres of human existence. The process of drawing conclusions about the entrepreneurship of entities, teams, organizations and societies, countries and regions was based on the levels of innovativeness indicators, which are being applied in the frame of "European Innovation Scoreboard and Key Figures of Science, Technology and Innovation" since 2001.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 99-113