Macierzyństwo zastępcze – handel dziećmi czy światowy fenomen w planowaniu rodziny?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Soja, Daniel
Kapałka, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł w dużej mierze opiera się na regulacjach dotyczących macierzyństwa zastępczego oraz zagadnień z nim związanych w ujęciu międzynarodowym. Autorzy, analizując prawo w poszczególnych krajach, podejmują próbę sklasyfikowania surogacji – jako handel żywym towarem, handel dziećmi czy realna pomoc w założeniu rodziny. W treści artykułu podjęto temat surogacji pod kątem moralności oraz legalności z punktu widzenia powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, Niemczech czy Izraelu.
The prepared work is largely based on the regulations concerning surrogacy and issues related to it from an international perspective. The authors of the work, by analyzing the laws in individual countries, attempt to classify surrogacy as trafficking in human beings, trafficking in children or real help in starting a family. The content of the article examines what a surrogate is in terms of morality and legality from the point of view of generally applicable law in Poland, Germany or Israel.
Opis
Słowa kluczowe
handel ludźmi , macierzyństwo zastępcze , surogacja , trafficking human , surrogate motherhood , surrogacy
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 74-92