PODMIOT I STRONA PODMIOTOWA PRZESTĘPSTWA NADUŻYCIA ZAUFANIA Z ART. 296 KODEKSU KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-10-16
Autorzy
Pecuszok, Ksenia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
This article explores the issue of the offence of criminal breach of trust, as defined in the article 296 the Penal Code of the Republic of Poland of June 6th, 1997. In particular, the subjective part of a crime was investigated and the characteristics of the subject of the crime (perpetrator) were given. Next, the author attempts to define the following terms: “dealing with”, “running”, “economic activity”, “entrepreneur” and “property issues”. This paper provides a fresh point of view on the offence of criminal breach of trust in the context of economic law and/or criminal law. Such approach will facilitate a deeper understanding of the issue and provide a basis for the diagnosis of many phenomena that may be relevant to future interpretations.
Opis
W centralnym punkcie rozważań prezentowanego tekstu znajduje się kwestia podmiotowego ujęcia przestępstwa nadużycia zaufania z art. 296 Kodeksu karnego z 1997 r. W artykule poddano analizie cechy podmiotu, uwzględniając w tym kontekście także próbę określenia takich pojęć, jak: „zajmowanie się” i „prowadzenie”, „działalność gospodarcza”, „przedsiębiorca” oraz „sprawy majątkowe”. Analizowane tu zagadnienia służą dokładniejszemu określeniu funkcjonowania, a także samej ocenie przestępstwa nadużycia zaufania. Ukazanie go w szerszym kontekście prawa gospodarczego i/lub karnego pozwala na lepsze jego zrozumienie i daje podstawę do rozpoznania wielu zjawisk mogących mieć znaczenie dla jego sposobu interpretacji w przyszłości.
Słowa kluczowe
przestępstwo nadużycia zaufania , sprawy majątkowe , podmiot , szkoda
Cytowanie