Уровни cоциальной oтветственности предпринимательства в контексте глобализационных процессов

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Шаповал, Валентина Михайловна
Дуброва, Натапя Петровна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Treść dokumentu stanowi połączenie globalizacji z odpowiedzialnością społeczną w dobie działalności przedsiębiorczej. Autorzy starają się wprowadzić hierarchię poziomów do odpowiedzialności społecznej.
Connecting the globalization with the social responsibility in the age for enterprising activity is content of the paper. Authors are trying to introduce the hierarchy of levels to the social responsibility.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 149-155