Ochrona ciepłolubnych siedlisk marginalnych na Miechowszczyźnie a rozwój zrównoważony

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Musiał, Kamila
Grygierzec, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Miechowszczyzna stanowi region typowo rolniczy i rozpościera się w północnej części województwa małopolskiego. Ze względu na unikatowe walory przyrodnicze znajdują się tam liczne obszary Natura 2000 oraz rezerwaty przyrody. Obejmują one ciepłolubne zbiorowiska roślinne zaliczone do pięciu klas roślinności, stanowiących tam siedliska marginalne, ulokowane na obrzeżach licznych, z reguły niewielkich pól uprawnych.
Miechowszczyzna is a typically agricultural region, spreading in the northern part of the Lesser Poland Voivodship. Due to its unique natural values, in this region locate numerous areas of Natura 2000, as well as nature reserves. They include thermophilic plant communities classified into five classes of vegetation, which are habitats of marginal lands, located there in the outskirts of usually small farmlands.
Opis
Słowa kluczowe
obszary chronione , siedliska marginalne , rozwój zrównoważony , Wyżyna Miechowska , protected areas , habitats of marginal lands , sustainable development , Miechow Upland
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), s. 41–48