Некоторые аспекты церковной экономики

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Ohirko, Oleh
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule rozpatruje się wybrane aspekty kościelnej gospodarki. Wskazuje się problemy wzrostu i upadek kościelnej gospodarki w dziejach Cerkwi. Przedstawia się propozycje rozwiązań problemów ekonomicznych.
Some aspects of church economy are examined in the article. The problems of growth and decline of church economy are indicated in history of Church. Some advice of exit from economic difficulties is offered.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 551-560