Współpraca gospodarcza z zagranicą jako czynnik zwiększania spójności gospodarki światowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Kalita, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienie oddziaływania nierówności gospodarczych na zakres współpracy międzynarodowej oraz oddziaływanie głównych form współpracy międzynarodowej na proces ograniczania zróżnicowania międzynarodowego.
In the paper there was discussed the issue of the influence that economic inequalities have on the range of international cooperation and that main forms of international cooperation have on the process of limiting international differentiation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 243-251