Panegiryk z epidemią w tle. Ignacego Szydłowskiego „Oda na pamiątkę urodzin doktora Jennera, wynalazcy wakcyny, obchodzoną przez Cesarskie Towarzystwo Medyczne w Wilnie d. 6 maja 1820”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Podolska, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The text concerns the “Ode in Memory of Doctor Jenner, the Inventor of the Vaccine, Celebrated by the Medical Association in Vilnius…” [pol. „Oda na pamiątkę urodzin doktora Jennera, wynalazcy wakcyny, obchodzoną przez Cesarskie Towarzystwo Medyczne w Wilnie…”], written in 1820 by forgotten Lithuanian poet, Ignacy Szydlowski. This poem, delivered in front of the Medical Association in Vilnius and reprinted at least fourfold, was dedicated to the memory of the English doctor and originator of vaccination against smallpox. Therefore, it belongs to the post-partition poetry devoted to works of famous personalities of the world of science. The article includes analysis and interpretation of Szydłowski’s poem in the light of Polish and European encomiastic tradition. The primary aim of this consideration is to show the real implication that panegiryc poetic have on literary image of epidemic.
Opis
Słowa kluczowe
Szydlowski Ignacy , occasional poetry , panegyric , Jenner Edward , 19th century , Ignacy Szydłowski , poezja okolicznościowa , panegiryk , Edward Jenner , XIX wiek
Cytowanie
Tematy i Konteksty 11(16) 2021, s. 276–287