Demokracja uczestnictwa i społeczeństwo informatyczne a szanse na przezwyciężenie nierówności społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Bednarz, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Rewolucja wywołana rozwojem telekomunikacji i technologii informatycznych może doprowadzić do wyższych standardów polityki Polski poprzez jej przekształcenie w demokrację uczestniczącą.
The revolution brought about by the development of telecommunications and information technology may result in higher standards of Poland’s politics through its transformation into participation democracy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 139-145