O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dowodzi się, że szybki i łatwy dostęp do różnorodnych zasobów innowacyjnych jest wyzwaniem konkurencji nowego typu. Sprostanie jej wymaga m.in. upowszechniania zachowań innowacyjnych. Dla osiągnięcia tego celu postuluje się podmiotowe podejście do innowacyjności i wykorzystanie wielopoziomowego zarządzania. Uzyskanie pożądanych efektów tego zarządzania jest związane z doskonaleniem mechanizmów oraz form koordynacji współpracy. W artykule zaprezentowano przykładowe źródła wzorców koordynacji współpracy dla zarządzania innowacyjnością przydatne do wykorzystywania w przestrzeni międzyorganizacyjnej.
It is proved in the article that fast and convenient access to various assets of innovation is the challenge of a new type competition. To meet this challenge it is necessary among others to spread the innovative behaviors. To achieve this target, it is recommended to apply the subjective approach to the innovativeness and to apply the multi-level management. Obtaining the expected outcomes of this management relates with improvement of mechanisms and forms of coordination of cooperation. The article presents potential sources of patterns of the coordination of cooperation for management of innovativeness, that can be useful in inter-organizational space.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 404–423