Wykorzystanie funduszy unijnych przez lokalną jednostkę samorządową na przykładzie gminy Lubenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Zaremba, Weronika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Gmina Lubenia dzięki możliwości korzystania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizuje wiele zadań. Gmina ta odnosi wiele sukcesów w wykorzystaniu funduszy unijnych. Środki uzyskane z Unii Europejskiej służą poprawie jakości życia, jak również przyczyniają się do rozwoju intelektualnego jej mieszkańców.
The Lubenia commune realize many tasks thanks of possibilities of using centres coming from the European Union. This commune has a lot of successes in exploiting EU funds. Money obtained from European Union serve the improvement of quality of life as well as are contributing to the intellectual development of its residents.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 164–174