E-commerce development opportunities and limitations from the Generation Z perspective of Poland and Albania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kiełbasa, Barbara
Tartaraj, Azeta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the study was to identify challenges for the development of the e-commerce industry in Poland and Albania and to explore their directions and limitations in the opinion of young people. The study was formed by a literature review for qualitative research purposes and took an analysis approach through a survey method among students from the economic and management faculties. Respondents aged 18–30 participated in the survey from the reputedly more tech-savvy ʻGeneration Zʼ demographic group. The data obtained shows that the e-commerce industry, both in Poland and Albania, is undergoing significant changes and that the pandemic has accelerated these. Many established companies were those that trade on the Internet or offer e-services. Respondents indicated many benefits of running a business on the web; notably, the convenience of selling and lower operating costs. This form of running a business is attractive to younger people. However, they acknowledge some limitations. The most important barrier is high competition in the market and a lack of innovative ideas that would otherwise allow them to break into the market. Significantly, Albania has seen the development of its technological infrastructure, as well as the building of consumer confidence in this type of transaction. Taking into account the forecasts for e-commerce development for Poland and Albania, there is a need for up-to-date information on ways of setting up and running e-businesses. Expertise in this field is needed, as are qualified teaching and academic staff with sufficient knowledge of the evolving e-business environment.
Celem pracy jest identyfikacja wyzwań stojących przed branżą e-commerce, a także wskazanie barier i możliwości rozwoju tego sektora z perspektywy młodych ludzi. Z analizy raportów analizowanych w pracy wynika, iż zarówno w Polsce, jak i w Albanii, nastąpił w ostatnich kilku latach gwałtowny wzrost liczby oraz wartości firm z branży e-commerce. Badania własne przeprowadzono w grupie studentów kierunków ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (Polska) oraz na Uniwersytecie im. Aleksandër Moisiu w Durres (Albania). Badania ankietowe miały na celu pozyskanie opinii młodych ludzi dotyczących zakupów online z punktu widzenia klienta, a także opinii dotyczącej prowadzenia własnej firmy w obszarze e-commerce. Łącznie uzyskano 145 odpowiedzi ankietowych. Respondenci z obu krajów wskazali wiele korzyści prowadzenia e-firmy, w tym przede wszystkim wygodę i niższe koszty działalności. Ta forma prowadzenia biznesu jest dla wielu ludzi z tzw. „Pokolenia Z” bardzo kusząca. Ankietowani dostrzegają jednak pewne ograniczenia. Najważniejsza według nich bariera to duża konkurencja, a także brak innowacyjnych pomysłów, które pozwoliłyby przebić się na rynku. Jeśli chodzi o Albanię, istotnym problemem jest nadal niedoskonała infrastruktura techniczna i technologiczna oraz niski poziom zaufania konsumentów do tego typu transakcji (np. brak ochrony prawnej kupujących w sieci). Innym niezmiernie istotnym aspektem, wskazanym przez obie grupy ankietowanych, jest wiedza na temat prowadzenia biznesu w sieci. Dlatego też, biorąc po uwagę prognozy rozwoju e-commerce dla Polski i Albanii, istnieje potrzeba dostarczania aktualnej wiedzy i informacji z obszaru zakładania i prowadzenia e-biznesu. Potrzebni są eksperci w tej dziedzinie, a także wykwalifikowana kadra nauczycielska i akademicka.
Opis
Słowa kluczowe
e-commerce , young people , Internet , opportunities , limitations , benefits , młodzi ludzie , możliwości rozwoju , bariery i korzyści
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 69(1)/2022, s. 73–86