Wykorzystanie potencjału Bieszczadzkiego Parku Narodowego w rozwoju agroturystyki na terenie Bieszczadów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-12-15
Autorzy
Prukop, Beata
Herbert, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania potencjału Bieszczadzkiego Parku narodowego, który jest bardzo bogaty w walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz kulturowe w aspekcie rozwoju działalności agroturystycznej na tym tak cennym terenie. Z przeprowadzonych badań wynika, iż jednym z najważniejszych atutów wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych jest bliskość nieskażonej przyrody, piękne krajobrazy oraz ciekawa kultura, a te wszystkie wartości posiada Bieszczadzki Park narodowy. Turystyka, a w szczególności agroturystyka, to dziedzina odgrywająca kluczową rolę na terenie Bieszczadów. Istotne jest zatem, żeby umiejętnie sterować ich rozwojem, tak aby z jednej strony przyciągać turystów, z drugiej zaś nie dopuścić do degradacji i zaniku ich najistotniejszych dóbr – przyrodniczych i kulturowych. Ważne jest, aby agroturystyka stała się priorytetem w strategii rozwoju turystyki wielu gmin sąsiadujących z obszarami prawnie chronionymi.
Opis
Słowa kluczowe
Bieszczadzki Park Narodowy , agroturystyka , turystyka
Cytowanie