The possibility of greenhouse gas emissions reduction from the dairy cattle farms

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Topczewska, Jadwiga
Krupa, Wanda
Ormian, Małgorzata
Lechowska, Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Dairy cattle have a significant share in greenhouse gas (GHG) emissions. Therefore, due to the growing demand for milk and milk products, it is worth looking for solutions to effectively reduce the environmental impact of dairy farming. The article reviews the literature on the reduction of greenhouse gas emissions from dairy farms through dietary interventions. Significant reduction in greenhouse gas emissions from dairy farms can be achieved by optimizing dairy cattle and the use of various feed additives. Silvo-pastoralism systems are also important for their ecosystem services, including climate change mitigation.
Bydło mleczne ma znaczący udział w emisji gazów cieplarnianych (GHG). Dlatego też, w związku z rosnącym popytem na mleko i jego przetwory, warto poszukiwać rozwiązań pozwalających na skuteczne ograniczenie wpływu hodowli bydła mlecznego na środowisko. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw mlecznych. Znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z gospodarstw utrzymujących bydło mleczne można osiągnąć poprzez optymalizację żywienia i stosowanie różnych dodatków paszowych. Systemy sylvopastoralne są również ważne ze względu na ich usługi ekosystemowe, w tym łagodzenie zmian klimatu.
Opis
Słowa kluczowe
dairy cattle , greenhouse gases , emissions , reduction , bydło mleczne , gazy cieplarniane , emisje , redukcja
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 1 (2023), s. 55-64