Kreatywny komputer, czyli o projekcie twórczego wspomagania edukacji dzieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Leśniewska, Grażyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ramach projektu realizowanego przez Dziecięcy Uniwersytet Humanistyczny WSH TWP w Szczecinie wykorzystano multimedialne programy edukacyjne dostosowane do różnych kategorii wiekowych dzieci, które rozwijają procesy poznawcze, kreatywność i twórcze myślenie. Korzystając z nowoczesnej technologii można szybko i skutecznie poszukiwać informacji oraz posiłkować się w procesie uczenia się. W czasie spotkań rozwijano: koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową i słuchową, procesy logicznego myślenia, procesy pamięci, spostrzeganie, różnicowanie, wnioskowanie, umiejętności matematyczne, wyobraźnię. Studenci w przyjaznej i ciepłej atmosferze uczelni zdobywali nie tylko wiedzę w danej specjalności, ale przede wszystkim uczyli się odnajdywać w środowisku akademickim.
The project carried out by the Children's University for the Humanities WSH TWP in Szczecin, used multimedia educational programs tailored to different age groups of children who develop cognitive processes, creativity and creative thinking. Using modern technology, you can quickly and efficiently search for information and make use of the learning process. During the meetings developed: concentration, perceptual-Hearing-physical, analysis and synthesis of visual and auditory, logical thinking processes, the processes of memory, perception, differentiation, reasoning, math skills, imagination. Students in a friendly and warm atmosphere of the university gained not only knowledge in the specialty, but also learned how to mine the academic environment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 146–157