Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006–2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Klimkowska, Regina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest rynkowi samochodów luksusowych w Polsce. Analizę swoją autorka rozpoczyna krótkim przedstawieniem idei równości w aspekcie ekonomicznym. Następnie poświęca uwagę efektowi nierówności ekonomicznych, m.in. ludziom bogatym określanym też jak klasa wyższa. Przedstawia kryteria wyodrębnienia, a także finansowe aspekty przynależności do klasy wyższej. Następnie zapoznaje czytelnika z wciąż rosnącym w Polsce rynkiem bardzo drogich samochodów luksusowych. Z rozważań autorki wynika, że głównym motywem zakupu samochodów luksusowych – oczywiście poza podstawową funkcją samochodu – jest funkcja prestiżowa, symboliczna.
The author begins their analysis with the historical review of the ideas of the of the inequalities and equalities. Then there is a description of the Polish higher class. The next part of the article show how the polish luxury car market work in the aspects: economical, marketing, sociological and psychological. The motives of buying a car and their theoretical explanation are also mentioned.
Opis
Słowa kluczowe
rynek samochodów osobowych luksusowych , globalizacja , nierówności dochodowe , luxury car market , globalisation , inequalities of incomes
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 461–474