Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Popławski, Wiesław Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia najpierw ogólną charakterystykę peryferyjnej społeczno-gospodarczej struktury polskiej wsi z punktu widzenia jej odrębności od form wiejskich w Europie i tożsamości, by następnie ukazać różnorodne typy nierówności przez pryzmat specyficznych cech kapitału społecznego. Elementy charakteryzujące owe typy nierówności widoczne są na wsi polskiej zarówno z perspektywy modernizacyjnej, jak i przede wszystkim przez pryzmat adaptacyjnej elastyczności systemu wartości, kształtującego efektywność ekonomiczną i zdolność do działania gospodarczego wiejskiej populacji.
This paper includes firstly – general characteristics of peripheric socio-economic structure of Polish countryside from the point of view of its distance to dominant forms of countryside in Europe and also its identity, secondly – introduces notions of different types of inequalities analyzed through specific forms of social capital. These elements characterise inequalities in Polish countryside and are viewed from the perspective of its modernization, as well as mainly from point of view of human system of value, which creates an economic effectiveness and capacity to economic activity of inhabitants of villages.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 37-47