Społeczeństwo informacyjne: nowe wyzwania dla rozwoju e-commerce na Ukrainie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pachkovsky, Yuriy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy aktualnych wyzwań dla społeczeństwa ukraińskiego pod wpływem „nowej gospodarki”, która zapewnia intensywne wdrażanie technologii informatycznych i Internetu, zwłaszcza w biznesie, zarządzaniu i konsumpcji. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój e-commerce, która to branża na Ukrainie zyskuje na znaczeniu. W artykule zaprezentowano interdyscyplinarne podejście do badanego zjawiska na podstawie najnowszych danych statystycznych i analiz społeczno-ekonomicznych z ostatnich 5 lat.
This article refers to the current challenges for the Ukrainian society under the influence of the “new economy”, which provides intensive implementation of information technology and the Internet, especially in business, management and consumption. Particular attention has been paid to the development of e-commerce, which is becoming an increasingly important industry in Ukraine. The article presents an interdisciplinary approach to the studied phenomenon on the basis of the latest statistical data and socio-economic analysis of the last five years.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , technologie informacyjno-komunikacyjne , Internet , e-commerce , dynamika rozwoju , information society , information and communication technologies , the Internet , e-commerce , the dynamics of development
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 67-78